Voor het aanvragen van het mentorschap moeten er een aantal documenten naar de rechtbank worden verstuurd. De rechter zal uitspraak doen en wanneer dit toegekend wordt zal dit vastgelegd worden in een Beschikking.

Verzoek mentorschap

Akkoordverklaring

×

Wilt u direct iets weten?

×