Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt besproken wat ik voor de cliënt kan betekenen, ook zal ik uitleggen wat het mentorschap precies inhoudt. Het kennismakingsgesprek vindt altijd plaats in een vertrouwde omgeving voor de cliënt. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Beschikking aanvragen
Wanneer je besloten hebt het mentorschap aan te willen vragen moet er een aantal documenten naar de rechtbank gestuurd worden.

  • Verzoek tot Mentorschap
  • Akkoordverklaring
  • Bereidverklaring 
  • Het Mentorschapsplan

Klik hier voor de benodigde documenten

Contact momenten

Iedere maand is er contact met de betrokkene. Bij bijzonderheden worden ik graag op de hoogte gehouden via mail of telefonisch contact.

Vergoedingen

De rechter bepaalt jaarlijks de vergoeding voor het mentorschap. De huidige vergoeding bedraagt € 1.245,- per jaar (2023). De vergoeding die de cliënt jaarlijks betaald is gebaseerd op een inzet van 17 uur die de Wet Mentorschap aangeeft.

Eenmalige kosten

Griffiekosten € 86,- (tarief griffierecht 2023).

Intakevergoeding, is € 586,- 

Bijzondere Bijstand

Heeft de cliënt een minimuminkomen, bijvoorbeeld vanwege een uitkering, dan kan via de bijzondere bijstand (een deel van) de kosten voor mentorschap worden teruggevraagd. Dit geldt voor zowel de eenmalige als de jaarlijks terugkerende kosten

×

Wilt u direct iets weten?

×