Vergoedingen

De rechter bepaalt jaarlijks de vergoeding voor het mentorschap. De huidige vergoeding bedraagt € 1.187 per jaar (2021). De vergoeding die de cliënt jaarlijks betaald is gebaseerd op een inzet van 17 uur die de Wet Mentorschap aangeeft.

Eenmalige kosten

Griffiekosten

De eenmalige kosten bestaan ten eerste uit de griffiekosten. Deze betaalt u voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Dat tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2021 € 83,- (tarief griffierecht 2021).

Intakevergoeding

De eenmalige intakevergoeding, is € 559,- 

Bijzondere Bijstand

Heeft de cliënt een minimuminkomen, bijvoorbeeld vanwege een uitkering, dan kan via de bijzondere bijstand (een deel van) de kosten voor mentorschap worden teruggevraagd. Dit geldt voor zowel de eenmalige als de jaarlijks terugkerende kosten.

×

Wilt u direct iets weten?

×